PRIMARIA COMUNEI VISINA

Judetul Olt

BUGET

    * Pentru vizualizarea fisierelor PDF aveti nevoie de Adobe Acrobat Reader (http://www.adobe.com)

» Aprobarea bugetului local - pe anul 2007
» Contul de executie bugetara - pe anul 2006
» Incheierea exercitiului bugetar - pe anul 2006
» Bugetul local rectificat - la data de 01.08.2011
» Bilant - la data de 30.09.2011
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 30.09.2011
» Situatia activelor si datoriilor - la data de 30.09.2011
» Disponibil din mijloace cu destinatie speciala - la data de 30.09.2011
» Bugetul local detaliat la venituri si cheltuieli - pe anul 2012 si estimari pentru anii 2013-1015
» Buget local general centralizat - pe anul 2012
» Bilant contabil - incheiat la data de 31.03.2012
» Bilant - la data de 31.12.2012
» Contul de rezultat patrimonial - la data de 31.12.2012
» Situatia fluxurilor de trezorerie - la data de 31.12.2012